Anunț finalizare proiect

“Linie de productie galetute cu maner si capac din plastic”

Proiectul „Linie de producţie galetute cu maner si capac din plastic”, cod MySMIS 115036, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către IDEAL FOODPACK SRL și are o valoare totală de 7.779.264,12 lei, din care 4.505.416,30 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

Proiectul s-a derulat în perioada 10.01.2017 – 31.03.2022.

Obiectivul general al proiectului este: Cresterea productivitatii si competitivitatii S.C. IDEAL FOODPACK SRL – pe piata ambalajelor din material plastic, prin achizitia de utilaje necesare pentru desfasurarea activitatii de fabricare a galetutelor cu maner si capac din plastic.

Impactul proiectului la nivelul regiunii si  nivel local a constat in:
– crearea  de locuri de munca pentru 5 persoane, din care un loc de munca pentru o persoana din categorii defavorizate
– cresterea contributiilor catre Bugetele locale, Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat si Bugetul de Stat;
– promovarea principiilor privind egalitatea de gen, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati, promovarea drepturilor persoanelor din categoria defavorizate;
– utilizarea eficienta a resurselor, investitia în modele de producție durabile.

InfoRegio - Guvernul Romaniei

Date de contact beneficiar:
S.C. IDEAL FOODPACK SRL
Mun. Reghin, Str. Salcîmilor, nr. 3, jud. Mures, cod postal 545300, România, tel. 0728302270, e-mail office@foopack.ro

www.regio-adrcentru.ro
www.inforegio.ro / facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.